Sitemap

Hội thảo trên web: Những điều bạn cần biết để vượt lên trên sự không chắc chắn về kinh tế và người mua

Điều hướng nhanh chóng

MarTech gần đây đã khảo sát gần 300 nhà tiếp thị từ các thương hiệu trên khắp Hoa Kỳ để tìm ra những thách thức và chiến lược quan trọng nhất của họ để vượt qua chúng.Cuộc khảo sát cho thấy sự liên kết nội bộ về các sáng kiến ​​tiếp cận thị trường giữa các bộ phận là trở ngại nổi bật nhất mà các nhà tiếp thị phải đối mặt.

Tham gia hội thảo của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách các nhà tiếp thị đang vượt qua những thách thức lớn nhất của họ và công nghệ mà họ đã áp dụng để thúc đẩy kết quả. Những người tham gia sẽ nhận được một bản sao của báo cáo.

Đăng ký ngay hôm nay cho “Những điều các nhà tiếp thị phải biết để vượt lên trên sự không chắc chắn về kinh tế và người mua,” do Highspot trình bày.