Sitemap

Hội thảo trên web: Tính năng tự động hóa tìm kiếm có trả tiền của Google đã thay đổi cuộc chơi đối với các nhà tiếp thị như thế nào

Điều hướng nhanh chóng

Với sự tự động hóa ngày càng tăng từ Google - Đặt giá thầu thông minh, Quảng cáo tìm kiếm thích ứng, v.v., cách các nhà tiếp thị tiếp cận quản lý Tìm kiếm có trả tiền đã phát triển.Tự động hóa có thể kết hợp nhiều thông tin hơn để hiểu rõ hơn ý định của người dùng, cá nhân hóa thông điệp phù hợp và đặt giá thầu phù hợp cho mỗi tìm kiếm.

Hãy tham gia cùng Vishal Maru, Phó chủ tịch phụ trách giải pháp tại iQuanti, khi anh ấy thảo luận về ba nhiệm vụ giá trị gia tăng mà các nhà tiếp thị nên tập trung vào và cũng tìm hiểu các phương pháp hay nhất để kích hoạt tự động hóa hiệu quả.

Đăng ký ngay hôm nay để biết “Cách tự động hóa tìm kiếm có trả tiền của Google đã thay đổi cuộc chơi dành cho các nhà tiếp thị!” do iQuanti trình bày.