Sitemap

Bí quyết để đạt được thành công trên đa kênh

Điều hướng nhanh chóng

Trải nghiệm khách hàng tuyệt vời cho phép khách hàng di chuyển từ kênh này sang kênh khác mà không làm mất vị trí của họ hoặc thông tin họ đã nhập.Để cung cấp thành công những trải nghiệm này, các thương hiệu phải đáp ứng các thách thức về dữ liệu, bảo mật và cá nhân hóa hiện tại bằng các chiến lược đầy tham vọng và công nghệ ưu tiên hàng đầu.

Tham gia cùng các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm từ Redpoint Global trong hội thảo trực tiếp trên web và tìm hiểu cách bạn có thể thu thập dữ liệu của bên thứ nhất, thứ hai và thứ ba một cách sáng tạo để thu hút và giữ chân người tiêu dùng.

Đăng ký ngay hôm nay để nhận “Câu trả lời theo hướng dữ liệu để đạt được thành công đa kênh” do Redpoint Global trình bày.