Sitemap

Báo cáo: Tình hình tiếp thị hữu cơ năm 2022

Điều hướng nhanh chóng

Tiếp thị không phải trả tiền là một phần quan trọng và đang phát triển trong bộ công cụ kỹ thuật số của bất kỳ tổ chức nào.Không giống như các hình thức tiếp thị kỹ thuật số khác, không phải trả tiền là kiếm được tiền.Nó không yêu cầu trả tiền để tiếp cận khách hàng tiềm năng.SEO là tất cả về việc trả lời câu hỏi của mọi người và cung cấp giá trị.

Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu về trạng thái của tiếp thị không phải trả tiền và hướng đi của nó.Thực hiện đã hỏi hàng trăm nhà tiếp thị hàng đầu về các chương trình hữu cơ của họ, từ số lượng nhân viên đến quy trình cho đến công nghệ.Sau đó, họ phân tích câu trả lời của mình để trả lời các câu hỏi quan trọng sẽ cung cấp thông tin cho chiến lược tiếp thị hữu cơ trong năm tới và hơn thế nữa.

Tìm hiểu thêm.Truy cập Kho tiếp thị kỹ thuật số để tải xuống “Tình trạng của tiếp thị hữu cơ vào năm 2022.”