Sitemap

3 chỉ số hàng đầu của Google để đánh giá trải nghiệm người dùng

Google đã xác định một tập hợp các chỉ số mà chủ sở hữu trang web nên tập trung vào khi tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Bằng cách xác định các Vitals cốt lõi này, Google nhằm mục đích cung cấp hướng dẫn thống nhất cho các tín hiệu chất lượng mà Google cho biết là “điều cần thiết để mang lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời trên web”.

“Tối ưu hóa chất lượng trải nghiệm người dùng là chìa khóa cho sự thành công lâu dài của bất kỳ trang nào trên web.

Cho dù bạn là chủ doanh nghiệp, nhà tiếp thị hay nhà phát triển, Web Vitals có thể giúp bạn đánh giá trải nghiệm trên trang web của mình và xác định các cơ hội để cải thiện ”.

Google nhấn mạnh tầm quan trọng của Core Web Vitals so với các chỉ số khác vì chúng rất quan trọng đối với tất cả các trải nghiệm web.

Kỳ vọng của người dùng đối với trải nghiệm web có thể thay đổi tùy theo trang web và ngữ cảnh, nhưng một số vẫn nhất quán bất kể họ đang ở đâu trên web.

Core Web Vitals là nhu cầu trải nghiệm người dùng mà tất cả các trang web phải cố gắng đáp ứng.

Cụ thể, Google xác định các nhu cầu trải nghiệm người dùng cốt lõi như: tải, tương tác và ổn định hình ảnh.

Dưới đây là cách đo lường các nhu cầu trải nghiệm người dùng đó.

Đo lường trải nghiệm người dùng với Core Web Vitals

Google cho biết chủ sở hữu trang web có thể đo lường chất lượng trải nghiệm người dùng trên trang web của họ bằng các số liệu sau:

  • Sơn có nội dung lớn nhất: đo tốc độ tải cảm nhận và đánh dấu điểm trong dòng thời gian tải trang khi nội dung chính của trang có khả năng đã được tải.
  • Độ trễ đầu vào đầu tiên: đo lường khả năng phản hồi và định lượng trải nghiệm mà người dùng cảm thấy khi cố gắng tương tác lần đầu với trang.
  • Sự thay đổi bố cục tích lũy: đo độ ổn định của hình ảnh và định lượng lượng thay đổi bố cục bất ngờ của nội dung trang hiển thị.

Google giải thích tại sao ba chỉ số này đặc biệt quan trọng như vậy:

“Tất cả các chỉ số này đều nắm bắt được các kết quả quan trọng lấy người dùng làm trung tâm, có thể đo lường tại hiện trường và có các công cụ và công cụ đo lường tương đương chẩn đoán trong phòng thí nghiệm.

Ví dụ: trong khi Sơn có nội dung lớn nhất là chỉ số tải hàng đầu, nó cũng phụ thuộc nhiều vào Sơn có nội dung đầu tiên (FCP) và Thời gian đến từng Byte đầu tiên (TTFB), những yếu tố này vẫn rất quan trọng để theo dõi và cải thiện. ”

Liên quan: Googler giải thích các yếu tố xếp hạng khả năng sử dụng và trải nghiệm người dùng

Làm thế nào để đo lường các quan trọng web cốt lõi

Mục đích của Google là giúp tất cả chủ sở hữu trang web dễ dàng truy cập và đo lường Core Web Vitals.

Báo cáo Chrome UX

Chủ sở hữu trang web có thể sử dụng Báo cáo Chrome UX để nhanh chóng đánh giá hiệu suất của tất cả các tín hiệu.

Hiện tại, tập dữ liệu BigQuery hiển thị các biểu đồ có thể truy cập công khai cho tất cả Core Web Vitals.

Google đang làm việc trên một API REST mới giúp dễ dàng truy cập vào cả dữ liệu cấp URL và nguồn gốc.

Phần mở rộng Core Web Vitals

Google đang làm việc trên tiện ích mở rộng Core Web Vitals cho trình duyệt Chrome hiện đang ở chế độ xem trước dành cho nhà phát triển.

Tiện ích mở rộng của Chrome hiển thị chỉ báo trực quan về trạng thái của từng yếu tố quan trọng khi người dùng duyệt web.

Trong các bản cập nhật trong tương lai, các tiện ích mở rộng cũng sẽ cho phép người dùng xem thông tin chi tiết tổng hợp của người dùng thực (do Chrome UX Report cung cấp) về trạng thái của từng lõi quan trọng đối với URL và nguồn gốc hiện tại.

Cập nhật cho các công cụ hiện có

Google đang cập nhật một số công cụ của mình để cung cấp thông tin cụ thể nhằm cải thiện Core Web Vitals.

Các công cụ sau sẽ được cập nhật trong những tháng tới:

  • Ngọn hải đăng
  • Công cụ dành cho nhà phát triển của Chrome
  • Thông tin chi tiết về tốc độ trang
  • Báo cáo tốc độ của Search Console
  • và các công cụ phổ biến khác

Liên quan: Làm cho SEO và Trải nghiệm người dùng làm việc cùng nhau

Còn về các chỉ số có giá trị khác thì sao?

Các Vitals chính của Web cũng quan trọng như vậy, chúng không phải là chỉ số trải nghiệm người dùng duy nhất cần tập trung vào.

Khi Google cải thiện hiểu biết của mình về trải nghiệm người dùng trong tương lai, nó sẽ cập nhật Core Web Vitals hàng năm.

Google cũng sẽ cung cấp thông tin cập nhật về các ứng viên Web Vitals trong tương lai, động lực đằng sau việc chọn họ và trạng thái triển khai.

Hiện tại, ít nhất, công ty đang đầu tư rất nhiều vào việc nâng cao hiểu biết của mình về tốc độ trang:

“Nhìn về phía trước đến năm 2021, chúng tôi đang đầu tư vào việc xây dựng sự hiểu biết tốt hơn và khả năng đo tốc độ trang cũng như các đặc điểm trải nghiệm người dùng quan trọng khác.

Ví dụ: mở rộng khả năng đo lường độ trễ đầu vào trên tất cả các tương tác, không chỉ lần đầu tiên; các thước đo mới để đo lường và định lượng độ mịn; nguyên thủy và các chỉ số hỗ trợ sẽ cho phép cung cấp trải nghiệm bảo vệ quyền riêng tư và tức thì trên web; và hơn thế nữa."

Nguồn: Chromium Blog