Sitemap

Google biết về lỗi so sánh ngày tab Danh sách sản phẩm Hiệu suất tối đa

Điều hướng nhanh chóng

Tuần trước, người dùng Twitter Chris Ridley và Christopher Bell đã phát hiện ra lỗi trong công cụ báo cáo so sánh ngày trong tab Danh sách sản phẩm hiệu suất tối đa trong Google Ads.Công cụ này cho phép bạn chọn “so sánh” nhưng không thực sự hiển thị thông tin cho bạn.

Phản hồi của Google. Liên lạc viên Google Ginny Marvin trả lời rằng cô ấy đã gắn cờ vấn đề với nhóm quảng cáo.

Tại sao chúng tôi quan tâm. Báo cáo chính xác là chìa khóa để tối ưu hóa.Các nhà quảng cáo cần sự minh bạch đầy đủ và khả năng xem dữ liệu của họ và so sánh hiệu suất trong các khoảng thời gian cụ thể.