Sitemap

Facebook và Instagram để hiển thị các trang phổ biến đang đăng từ đâu

Facebook đang thử nghiệm một tính năng mới sẽ tiết lộ vị trí của các trang phổ biến khi họ xuất bản các bài đăng.

Với sự thay đổi này, người dùng sẽ có thể xem quốc gia mà người quản lý trang đăng nội dung từ đó.

Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng biết liệu họ có thực sự đang ở nơi họ nói hay không.

Facebook cho biết họ đang thử nghiệm bản cập nhật này như một phần trong nỗ lực làm cho các trang tiếp cận cao trở nên minh bạch hơn.

“Chúng tôi muốn đảm bảo mọi người sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách chân thực và có thể hiểu ai đứng đằng sau các bài đăng mà họ đang xem… vì vậy, chúng tôi đang thực hiện thêm các bước để làm cho các Trang và tài khoản có nhiều khán giả trở nên minh bạch hơn”.

Khi bản cập nhật này ra mắt, vị trí của trang sẽ được hiển thị ở cùng vị trí với thẻ vị trí thông thường.

Tuy nhiên, thay vì hiển thị chính xác thành phố / tiểu bang nơi đặt người quản lý trang, nó sẽ chỉ hiển thị quốc gia.

Vì vậy, vẫn có một số mức độ riêng tư cho người quản lý trang, trong khi vẫn hoàn thành mục tiêu làm cho các trang trở nên minh bạch hơn.

Chỉ đến với các trang lớn ở Hoa Kỳ

Cần nhắc lại rằng thay đổi này chỉ triển khai cho các trang “tiếp cận lượng lớn khán giả chủ yếu ở Hoa Kỳ”.

Nó sẽ không áp dụng cho tất cả các trang ở Hoa Kỳ, mặc dù Facebook không cho biết trang nào đủ điều kiện là trang có “lượng người xem lớn” hay “phạm vi tiếp cận cao”.

Thay đổi này cũng có thể áp dụng cho các trang được quản lý ở các quốc gia khác, miễn là đối tượng chính của chúng ở Hoa Kỳ.

Cập nhật là bắt buộc, vì người quản lý trang không thể chọn không tiết lộ vị trí của họ khi họ xuất bản một bài đăng.

Lúc đầu, bản cập nhật này sẽ áp dụng cho các bài đăng trên Instagram và Facebook.

Công ty đang tìm cách đưa mức độ minh bạch này đến những nơi khác - chẳng hạn như trang Facebook và hồ sơ Instagram.

Một nơi khác mà thông tin này có thể đặc biệt hữu ích là trong tin nhắn trực tiếp trên Facebook Messenger và Instagram.

Khi nhắn tin trực tiếp với một trang, người dùng có thể biết được vị trí của người tương ứng với họ đang ở đâu.

Mặc dù đó chỉ là một ý tưởng mà tôi đã nghĩ ra.Nói rõ hơn, hiện tại không có kế hoạch đưa bản cập nhật này lên Facebook Messenger hoặc Instagram Direct.

Các trường hợp sử dụng tiềm năng

Trong một thông báo, Facebook cho biết thay đổi này đang được thực hiện để tăng tính minh bạch xung quanh các cuộc bầu cử.

“Những thay đổi này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chúng tôi nhằm bảo vệ cuộc bầu cử và tăng tính minh bạch trên Facebook và Instagram để mọi người có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về các bài đăng mà họ đọc, tin tưởng và chia sẻ.”

Tuy nhiên, bản cập nhật này dường như không dành riêng cho các trang có đảng phái chính trị.

Có những trường hợp sử dụng cho tính năng này nếu và khi nó triển khai trên các loại trang khác.

Ví dụ: sẽ sớm dễ dàng biết được trang nào đang thuê ngoài việc quản lý mạng xã hội của họ cho những người ở các quốc gia khác.

Người dùng có thể nhanh chóng xác định xem nội dung do một tổ chức địa phương xuất bản đang thực sự được xuất bản tại địa phương hay nội dung đó được xuất bản hoàn toàn từ một quốc gia khác.

Đó là thông tin hữu ích mà người dùng có được khi Facebook đưa ra quyết định sáng suốt về các bài đăng mà họ tin tưởng.

Lý do tại sao tôi tin rằng bản cập nhật này sẽ đến với tất cả các loại trang là vì đã có bằng chứng về việc Facebook đã thực hiện những thay đổi tương tự trong quá khứ.

Vào năm 2018, Instagram đã triển khai phần "Giới thiệu về tài khoản này", nơi người dùng có thể xem quốc gia nơi đặt tài khoản.

Cũng trong năm 2018, các trang Facebook bắt đầu hiển thị vị trí quốc gia chính của những người quản lý trang.

Công ty hiện đang tiến một bước xa hơn bằng cách hiển thị vị trí của người quản lý trang trên các bài đăng riêng lẻ.

Nguồn: Facebook Newsroom