Sitemap

Công cụ Bing ‘Quét trang web’ kiểm tra các trang web cho các vấn đề về kỹ thuật SEO

Công cụ Quét trang web mới của Bing cung cấp cho chủ sở hữu trang web một cách dễ dàng để kiểm tra các vấn đề kỹ thuật có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất trong các công cụ tìm kiếm.

Bing đang tung ra Quét trang web như một bản nâng cấp cho Công cụ quản trị trang web của Bing, giúp việc truy cập công cụ này trở nên thuận tiện cùng với các dữ liệu khác có thể hỗ trợ cải thiện hiệu suất trang web.

Việc khắc phục các sự cố được tìm thấy bởi công cụ Quét trang của Bing có thể giúp làm cho các trang web thân thiện hơn với công cụ tìm kiếm và thân thiện với người dùng.

Dưới đây là cách sử dụng công cụ mới này từ Bing để quét trang web của bạn để tìm các vấn đề kỹ thuật SEO.

Sử dụng công cụ quét trang web của Bing

Để bắt đầu một quá trình quét mới, hãy đăng nhập vào Công cụ Quản trị Trang web Bing và nhấp vào tính năng Quét Trang web mới.

Bạn sẽ thấy một màn hình giống như bên dưới.Bên dưới ảnh chụp màn hình, bạn sẽ thấy hướng dẫn về cách điền vào biểu mẫu.

Đây là cách điền vào từng trường bạn thấy ở trên.

 • Tên quét: Nhập tên hợp lý và duy nhất cho quá trình quét của bạn.
 • Phạm vi: Phạm vi xác định ranh giới của quá trình quét.
  • Trang web: Công cụ sẽ thu thập dữ liệu trang web của bạn giống như Bingbot.
  • Sơ đồ trang web: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn quét một sơ đồ trang web cụ thể.
  • Danh sách URL: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn quét danh sách các URL cụ thể.
 • Giới hạn quét thành: Nhập số trang tối đa được quét.Bạn có thể thu thập dữ liệu lên đến 10.000 trang mỗi tháng.
 • Liên lạc: Chọn xem bạn có muốn các cập nhật từ bản quét được gửi đến địa chỉ email của bạn hay không.

Cài đặt nâng cao:

 • Độ sâu quét tối đa: Chỉ thu thập thông tin các trang trong số lần nhấp chuột được chỉ định từ trang bắt đầu.
 • Tốc độ thu thập thông tin (url mỗi giây): Chỉ định số lượng trang tối đa được thu thập thông tin mỗi giây.
 • Các tham số URL bị bỏ qua: Thông báo cho Bing về các tham số URL có thể bị bỏ qua để tránh thu thập thông tin nhiều lần trên cùng một trang.
 • Bỏ qua Robots.txt: Bỏ qua các chỉ thị Robot.txt và thu thập dữ liệu các URL mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Bing khuyên bạn nên cẩn thận với việc đặt tốc độ thu thập dữ liệu cho quá trình quét, vì tốc độ cao hơn có thể làm chậm trang web và ảnh hưởng đến khách truy cập.

Đọc báo cáo

Khi quá trình quét hoàn tất, Bing sẽ cung cấp một báo cáo chứa thông tin chi tiết về những gì được tìm thấy trong quá trình quét.

Trang chi tiết quét bao gồm các thông tin như:

 • Trạng thái quét
 • Số trang đã quét
 • Số lỗi
 • Số lượng cảnh báo
 • Danh sách các vấn đề được tìm thấy, mức độ nghiêm trọng của chúng và số trang bị ảnh hưởng

Các vấn đề được phát hiện trong quá trình quét được nhóm thành ba loại và được liệt kê theo thứ tự mức độ nghiêm trọng.

 • Lỗi là quan trọng nhất và cần được giải quyết đầu tiên.
 • Các cảnh báo có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của SEO, nhưng được coi là trung bình về mức độ nghiêm trọng.
 • Các thông báo có mức độ ưu tiên thấp và chỉ nên được giải quyết sau khi giải quyết các lỗi và cảnh báo.

Để biết thêm chi tiết về một vấn đề cụ thể, chỉ cần nhấp vào vấn đề đó để truy cập trang chi tiết vấn đề.

Trên trang này, bạn có thể xem thêm về sự cố, cách khắc phục và danh sách các trang bị ảnh hưởng bởi sự cố cụ thể đó.

Bing Site Scan hiện có sẵn trong Bing Webmaster Tools, miễn phí cho tất cả chủ sở hữu trang web sử dụng.

Nguồn: Bing