Sitemap

Google ทราบถึงจุดบกพร่องในการเปรียบเทียบวันที่ของแท็บรายการผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสุด

การนำทางอย่างรวดเร็ว

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ใช้ Twitter Chris Ridley และ Christopher Bell พบจุดบกพร่องในเครื่องมือการรายงานการเปรียบเทียบวันที่ในแท็บ Performance max Product Listing ใน Google Adsเครื่องมือนี้ให้คุณเลือก "เปรียบเทียบ" แต่จะไม่แสดงข้อมูลให้คุณเห็น

คำตอบของ Google Google Liaison Ginny Marvin ตอบว่าเธอได้แจ้งปัญหาดังกล่าวให้ทีมโฆษณาทราบ

เหตุใดเราจึงสนใจ การรายงานที่ถูกต้องคือกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพผู้โฆษณาต้องการความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์และความสามารถในการดูข้อมูลและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่กำหนด