Sitemap

4 największe wyzwania dotyczące danych wśród klientów agencji

Agencje marketingowe dostrzegają potrzebę bycia na szczycie swojej gry danych, aby zapewnić klientom jak najlepszy zwrot.

Dlatego do tanga trzeba dwojga.

Jeśli nie masz poparcia klientów na przyjęcie podejścia opartego na danych w ich działaniach marketingowych, niewykorzystany potencjał i pieniądze pozostają na stole.

To najczęstsze przeszkody, z jakimi borykają się nasi klienci i jak je pokonać.

1.Śledzenie to refleksja

Parametry UTM są najlepszym przyjacielem marketera podczas mierzenia wyników w dół ścieżki.Dają nam niesamowity wgląd w to, co dokładnie napędza wydajność we wszystkich kanałach cyfrowych.

Jednak w rzeczywistości wiele organizacji po prostu nie ma struktury UTM, aby właściwie przypisywać dane w swoich kampaniach marketingowych.

Niektóre z typowych krytycznych pułapek to:

 • Niespójne szablony między kanałami.
 • Brakujące lub zduplikowane parametry.
 • Niedopasowane szablony na różnych poziomach, np. jeden na poziomie konta, a drugi na poziomie kampanii.

Spójny, wielokanałowy szablon UTM może być tak prosty, jak arkusz kalkulacyjny Excel.

Zapewnienie, że zostanie on zastosowany w całym zespole działań marketingowych, może natychmiast poprawić analizę atrybucji i pomiarów.

Co więcej, w miarę jak coraz bardziej zbliżamy się do uczenia maszynowego i automatyzacji, klienci muszą rejestrować identyfikatory na poziomie kliknięć, aby mierzyć skuteczność, przekazywać informacje zwrotne platformom oferującym śledzenie konwersji offline i dalej optymalizować kampanie i strategie ustalania stawek, aby osiągnąć cele na końcu ścieżki.

Chociaż Google i Facebook są obecnie jedynymi platformami oferującymi śledzenie konwersji offline, musimy przewidywać, że prędzej niż później stanie się to szerzej stosowane i ostatecznie stanie się najlepszą praktyką.

Aby w pełni wykorzystać śledzenie konwersji offline, klient musi wykonać całą pracę polegającą na skonfigurowaniu swojego stosu martech, aby przechwytywać i przekazywać te identyfikatory.Muszą również utworzyć wewnętrzne schematy raportowania i zbioru danych, aby wyeksportować te informacje z powrotem do interfejsów API platformy.

2.Brak scentralizowanej strategii zarządzania danymi

Często bardziej ekologicznym firmom brakuje spójnej infrastruktury danych, a ich dane są wyciszone i zdezorganizowane.Występuje wszędzie w różnych formatach (arkusze Google, pliki CSV przechowywane w folderze, który nie ma kontroli dostępu i dane leadów, które znajdują się tylko w ich CRM).

Kiedy widzimy tego rodzaju problemy, widzimy również, że różne działy organizacji inaczej traktują swoje dane.

Działania marketingowe należy uważać za integralne i zgodne z celami organizacji, a praktyki zarządzania danymi powinny to odzwierciedlać.

Posiadanie scentralizowanego rozwiązania hurtowni danych i zespołu operacji na danych, który wykracza poza poszczególne działy, zmusza całą organizację do dostosowania się do praktyk i definicji przechowywania danych.

Zaangażowanie wszystkich w bardziej nowoczesne podejście do danych może wydawać się zniechęcające, ale na dłuższą metę się opłaca.

3.Analiza paraliżu

Ilość i szczegółowość danych dostępnych nam jako marketerom jest prawie nieograniczona i będzie nadal rosła.

Organizacja łatwo wpaść w pułapkę spędzania zbyt dużej ilości czasu na analizie każdego elementu danych, zamiast skupiać się na tym, co jest ważne i wykonalne.

Gdy menedżer reklam lub klient przychodzi do naszego działu BI z nowym zestawem danych lub żądaniem wizualizacji, marketerzy powinni zawsze zapytać:

 • „Jaki rezultat masz nadzieję osiągnąć dzięki tej prośbie?”
 • „Czy dane będą źródłem praktycznych spostrzeżeń i ułatwią podejmowanie decyzji?”
 • „Czy prośba jest czymś miłym?”

Kluczowe jest tutaj słowo kluczowe.

Ze względu na ogromną dostępność danych może wydawać się zniechęcające, jeśli organizacja nie ma kogoś, kto zadaje tego rodzaju pytania, aby pokierować statkiem w kierunku przemyślanego i skoncentrowanego podejścia.

Analiza danych zazwyczaj dzieli się na trzy kategorie:

 • badawczy
 • opisowy
 • nakazowy

Jako marketerzy chcemy skoncentrować nasze wysiłki na dwóch ostatnich.Innymi słowy, co się obecnie dzieje, co chcemy, aby się wydarzyło i co musimy zmienić, aby się tam dostać?

Chociaż jest czas i miejsce na bardziej eksploracyjną analizę, ważne jest, aby nie odrywać wzroku od nagrody i spostrzeżeń, które naprawdę mają znaczenie dla ostatecznych celów klienta.

4.Brak kultury danych w organizacji

Często słyszymy termin „kultura danych”, ale wyrażenie to może wydawać się nieco mgliste i brzmieć jak bezsensowne hasło.

Ostatecznie wszystkie powyższe sytuacje można ująć w jedno nadrzędne wyzwanie: brak zdecydowanego, holistycznego kierunku zarządzania danymi.

Kultura danych musi być przyjęta na poziomie wykonawczym i wdrażana odgórnie.Jeśli operacje marketingowe mówią innym językiem danych i inaczej definiują ważne cele organizacyjne i KPI niż operacje finansowe, to jest problem.

Kiedy widzimy brak kultury danych i niezorganizowane podejście do obsługi i przechowywania danych, najprawdopodobniej firma nie umieściła właściwych ludzi i narzędzi we właściwych miejscach.

Firma musi być gotowa zainwestować czas i zasoby w znalezienie liderów danych, którzy mogą kierować:

 • Filozofia na poziomie organizacyjnym.
 • Wdrożenie na poziomie departamentu.

Jako eksperci ds. danych marketingowych możemy wnieść swój wkład w kierowanie naszych klientów w kierunku naprawienia niektórych nisko wiszących owoców w krótkim okresie, np. poprawy śledzenia i pomiaru.Jednak ostatecznie to na barkach ich liderów organizacyjnych spada wspieranie kultury danych, która jest przyszłościowa i otwarta na zmiany, aby zapewnić im długoterminowy sukces.

Opinie wyrażone w tym artykule są opiniami gościa i niekoniecznie Search Engine Land.Lista autorów personelu znajduje się tutaj.