Sitemap

Spotify zobowiązuje się do bezpieczeństwa marki podcastów

Szybka nawigacja

Spotify nawiązał współpracę z Integral Ad Science (IAS), aby stworzyć ramy bezpieczeństwa marki dla podcastów.Technologia będzie pierwszą tego rodzaju w środowisku cyfrowym, w którym obecnie istnieją środki ostrożności dotyczące wideo, ale nie audio.

Technologia wykorzystuje technologię transkrypcji na poziomie odcinka, aby pomóc reklamodawcom wykluczyć tematy, które nie pasują do ich marki.

Co mówi Spotify. W swoim blogu Spotify dodaje: „Ponieważ podcasty przeszły z niszy do głównego nurtu, pojawia się potrzeba spójnych, ugruntowanych wytycznych i technologii dotyczących bezpieczeństwa marki”. Przychody z reklam podcastów przekroczyły 1 miliard dolarów w 2021 r. do ponad 4 miliardów dolarów w 2024 roku.

Zrozumieć bezpieczeństwo dźwięku. Spotify i IAS podejmą działania, aby pomóc branży audio zrozumieć, jakie narzędzia i zasoby są potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa marki.Opracują również narzędzia do raportowania, które zapewnią reklamodawcom większą przejrzystość informacji o tym, gdzie ich reklamy są słyszane.

Nowa technologia będzie oparta na własnych danych Spotify i zweryfikowana przez niezależne rozwiązania analityczne IAS, które przyjmują wytyczne Global Alliance for Responsible Media (GARM).Spotify ogłosił w zeszłym roku, że jest pierwszym partnerem audio, który dołączył do GARM, pomagając określić, czym jest bezpieczeństwo marki dla audio.

Perspektywiczny harmonogram. Nie ma jeszcze informacji o tym, kiedy nowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa zostaną wprowadzone na rynek.Ogłoszenie można przeczytać tutaj.

Dlaczego nas to obchodzi.W świecie automatyzacji reklamodawcy pragną kontroli.Wysiłki Spotify i IAS mają na celu zapewnienie przejrzystości platformy i zapewnienie bezpieczeństwa markom, poczynając od podcastów stron trzecich w sieci odbiorców.