Sitemap

Jak zarządzać kampaniami SEO w czasie spowolnienia gospodarczego

Pogorszenia koniunktury gospodarczej powodują niepewność i zmiany w zachowaniu użytkowników, które wpływają na rynki i prognozy.Wpływają również na podejście i środki przeznaczane na działania marketingowe.

Ponieważ nie ma dwóch takich samych recesji, marketerzy za każdym razem działają na niezbadanych wodach.

Ten artykuł może pomóc marketerom zarządzać kampaniami SEO i pokazać wartość ich wysiłków pomimo recesji.

Prowadzenie biznesu w czasie recesji

Konsumenci w naturalny sposób ograniczą swoje wydatki podczas przestojów gospodarczych i ustalą bardziej rygorystyczne priorytety.

Gdy sprzedaż spada, firmy zaczynają ograniczać wydatki, obniżać ceny i opóźniać dokonywanie nowych inwestycji.Niestety wydatki marketingowe są często cięte jako pierwsze.Takie podejście do redukcji kosztów jest nieefektywne i należy go unikać.

Klienci często oceniają SEO i płatne wyszukiwanie jako niezależne kanały.SEO może być postrzegane jako „OK, żeby się na chwilę wyłączyć”, podczas gdy marka spoczywa na laurach, zakładając, że obecna wydajność nie ulegnie pogorszeniu podczas spowolnienia.

Ale SEO nie jest jedynym kanałem, w którym mogą wystąpić problemy.W 2009 roku cały rynek reklamy w USA odnotował spadek o 13%.Było to głównie napędzane przez radio i czasopisma, które odnotowały spadki o 22% i 18%, podczas gdy „online” tylko o 2%.

Otrzymuj codzienne newslettery, na których polegają marketerzy.

Argument za nieredukowaniem wydatków

Dobrym pomysłem może być obniżenie kosztów w momencie wchodzenia w recesję.Ale jeśli nie wesprzesz marek ani nie zbadasz, jak ewoluują podstawowe potrzeby Twoich klientów, prawdopodobnie narazisz na szwank swoją średnio- i długoterminową wydajność.

Organizacje i organizacje branżowe, takie jak Institute of Practitioners in Advertising (IPA), nazywają to utratą „podziału umysłu”.W Wielkiej Brytanii IPA publicznie reklamuje marki ostrzegające, aby w nadchodzących miesiącach nie zmniejszały wydatków na marketing.

Czytając artykuły naukowe i treści dotyczące przywództwa z International Journal of Business and Social Science, Harvard Business Review oraz specjalistów z Economist i Financial Times, zaczyna się wyłaniać pięć kluczowych celów marketingowych dla recesji.

Te tematy to:

  • Mądrzejsze wydatki i inwestycje.
  • Priorytetem powinno być zachowanie istniejącej bazy klientów.
  • Wykorzystaj słabości konkurencji.
  • Monitoruj rynek i dostosuj segmenty kierowania wydatków na podstawie ich zachowań.
  • Utrzymuj bieżące wydatki na minimalnym poziomie, po prostu wydawaj mądrzej.

Jak utrzymać wysiłki SEO w okresie spowolnienia

Ogólne przesłanie brzmi: „nie zmniejszaj wydatków”.To wspaniale.

Ale broniąc naszego utrzymania lub odnowienia umowy, firmy chcą wiedzieć, w jaki sposób ich wydatki na SEO wpłyną na wynik finansowy.

Aby temu zaradzić, możemy przyjrzeć się recesji z 2008 roku i niedawnej pandemii – kiedy inne firmy zmieniły i zmieniły przekaz w swoim marketingu cyfrowym.

Zastosujmy wiedzę, aby pomóc naszym klientom lub pracodawcom przetrwać spowolnienie gospodarcze bez wstrzymywania ich działań SEO.

Przejrzyj TAM i wiadomości

Całkowicie adresowalny rynek lub TAM można zdefiniować na kilka sposobów.

Najczęstszym jest zdefiniowanie go jako całkowitej liczby osób, które mogłyby ewentualnie skorzystać z produktu lub usługi.Na przykład TAM dla nowego smartfona może być całkowitą liczbą osób posiadających telefon komórkowy.

Pomimo swoich ograniczeń TAM może być pomocnym wskaźnikiem dla inwestorów do oceny potencjału wzrostu firmy.Firmy z dużymi TAM mogą być pożądane przez inwestorów, ponieważ mają potencjał generowania dużych przychodów.

W czasie recesji przedsiębiorstwa (w B2B) i konsumenci będą różnie reagować w zależności od ich stabilności gospodarczej.

W zależności od TAM może być konieczne dostosowanie przekazu i propozycji wartości.To wiąże się z Twoją strategią SEO.Dostosuj działania do tych celów komunikacyjnych, w zależności od tego, czy Twój produkt jest uważany za niezbędny, luksusowy, odłożony na później lub przeznaczony do rozdania.

Podstawowe produkty są często wrażliwe na ceny w okresie spowolnienia.Możesz dodatkowo podkreślić propozycję wartości dla mniej stabilnych ekonomicznie konsumentów.

Osoby z TAM, które mają się lepiej, powinny kontynuować kampanie uświadamiające (tj. działania na górze i na środku ścieżki).

Dla porównania, produkty luksusowe mogą być komunikowane jako właśnie to – luksus/uczta do spożycia jako nagroda za oszczędności w innych obszarach.Mogą również wywoływać reakcje dopaminowe i podnosić morale.

Pozostałe dwie kategorie, odroczone i zużywalne, są najtrudniejsze do przestawienia.

Przykładem odroczenia jest usługa transmisji strumieniowej telewizji lub subskrypcja czasopisma.Użytkownicy przed odłożeniem mogą szukać tańszych alternatyw, aby uniknąć pominięcia.Podczas tej fazy badań musisz być widoczny i walczyć o utrzymanie dotychczasowych użytkowników.

W przypadku innych towarów, które można odłożyć (takich jak serwisowanie pojazdu, wymiana opony lub aktualizacja systemów bezpieczeństwa w domu), przesyłanie wiadomości powinno koncentrować się na długoterminowych kosztach finansowych i kosztach alternatywnych związanych z niewykonaniem tych czynności teraz i zapewnieniem wiadomości pomocniczych.

Niedrogie produkty i usługi prawdopodobnie wpłyną na lokalne SEO bardziej niż na inne sektory.Zamiast zatrudniać ogrodnika lub dekoratora, konsumenci zdecydują się samodzielnie wykonać konserwację i modernizację.

Jest to zarówno szansa, jak i zagrożenie dla sprzedaży konsumentom poprzez umożliwienie im lub pracę, aby pozostać widocznym jako firma i budować zaufanie.

Inteligentniejsza analiza szans i targetowanie konkurencji

Większość firm koncentruje się na utrzymaniu i utrzymaniu pozycji rynkowej podczas recesji.To doskonały czas, aby zidentyfikować konsumentów, których obecnie posiadają i pracować nad ich wykorzystaniem do Twoich produktów i usług.

Kierowanie konkurencyjne i tak powinno być podstawą kampanii SEO.

Jednak w okresie spowolnienia, kiedy wrażliwość na cenę i wartość wzrasta, Twoje wiadomości i treści mogą koncentrować się na problemach, które konsumenci mogą mieć z produktami i usługami konkurencji.

Zmień je w przewagę konkurencyjną, aby nawiązać rozmowę z nowymi potencjalnymi klientami.Możesz tworzyć treści porównawcze konkurentów i podkreślać słabe punkty konkurenta jako nieproblemy lub mocne strony swojego produktu.

Na przykład, jeśli świadczysz rotacyjną usługę proxy i wiesz, że Twój konkurent, proxy Boba, ma problemy z dyspozycyjnością, upewnij się, że Twoje treści podkreślają, że Twoja usługa nie ma takich problemów.

Pozycjonowanie po recesji

SEO to strategia długoterminowa, ale podczas spowolnienia gospodarczego musisz skupić się na dłuższej i krótkoterminowej perspektywie.

Zazwyczaj zaufanie konsumentów i wydatki wracają do siebie w ciągu jednego do dwóch lat po recesji.Kiedy konsumenci powrócą do poziomów wydatków po spadku (lub ustanowią nowe normy rynkowe), chcesz mieć pewność, że jesteś widoczny i widoczny w pionie.

Możesz to zrobić, utrzymując pewien poziom aktywności w celu ustalenia i utrzymania świadomości na szczycie branży oraz utrzymania konkurencyjności w przypadku zapytań na dole ścieżki, skoncentrowanych na konwersji.

Wniosek

W czasie recesji marketing może wydawać się większym wyzwaniem niż zwykle.Przyzwyczajenia klientów dotyczące wydatków często się zmieniają i być może będziesz musiał działać wbrew swoim instynktom.

Niezbędna jest optymalizacja budżetu i strategiczne podejście do priorytetów.Możesz kontynuować marketing swoich produktów lub usług, jednocześnie zaspokajając potrzeby swoich klientów.Recesja może być okazją do budowania lojalności klientów.

W okresie spowolnienia SEO może złagodzić kanały kosztów bezpośrednich (takich jak płatne) i zaoferować długoterminowe korzyści oraz krótkoterminową stabilność.

W tym okresie Google i inne wyszukiwarki będą stale aktualizować.Konkurenci, którzy pozostają w stagnacji i wycofują zasoby, ucierpią w perspektywie średnio- i długoterminowej, co będzie kosztować więcej w przyszłości, aby odzyskać utraconą wydajność i koszt alternatywny utraconej widoczności.

Opinie wyrażone w tym artykule są opiniami gościa i niekoniecznie Search Engine Land.Lista autorów personelu znajduje się tutaj.