Sitemap

W jaki sposób Google wykorzystuje NLP, aby lepiej zrozumieć zapytania wyszukiwania, treść

Przetwarzanie języka naturalnego otworzyło drzwi do wyszukiwania semantycznego w Google.

SEO muszą zrozumieć przejście na wyszukiwanie oparte na jednostkach, ponieważ jest to przyszłość wyszukiwarki Google.

W tym artykule zagłębimy się w przetwarzanie języka naturalnego i sposób, w jaki Google używa go do interpretowania zapytań i treści wyszukiwania, eksploracji jednostek i nie tylko.

Co to jest przetwarzanie języka naturalnego?

Przetwarzanie języka naturalnego, czyli NLP, umożliwia zrozumienie znaczenia słów, zdań i tekstów w celu wygenerowania informacji, wiedzy lub nowego tekstu.

Składa się z rozumienia języka naturalnego (NLU) – które umożliwia semantyczną interpretację tekstu i języka naturalnego – oraz generowania języka naturalnego (NLG).

NLP może być używany do:

 • Rozpoznawanie mowy (z tekstu na mowę i mowy na tekst).
 • Podział wcześniej przechwyconej mowy na pojedyncze słowa, zdania i frazy.
 • Rozpoznawanie podstawowych form wyrazowych i przyswajanie informacji gramatycznej.
 • Rozpoznawanie funkcji poszczególnych słów w zdaniu (podmiot, czasownik, dopełnienie, przedimek itp.)
 • Wyodrębnianie znaczenia zdań i części zdań lub fraz, takich jak frazy przymiotnikowe (np. „za długo”), frazy przyimkowe (np. „do rzeki”) lub frazy nominalne (np. „długa impreza”).
 • Rozpoznawanie kontekstów zdań, relacji zdań i bytów.
 • Analiza językowa tekstu, analiza sentymentu, tłumaczenia (w tym dla asystentów głosowych), chatboty i podstawowe systemy pytań i odpowiedzi.

Oto podstawowe elementy NLP:

Spojrzenie na interfejs API przetwarzania języka naturalnego Google
 • Tokenizacja: dzieli zdanie na różne terminy.
 • Etykietowanie typu słowa: klasyfikuje słowa według obiektu, podmiotu, predykatu, przymiotnika itp.
 • Zależności słów: Identyfikuje relacje między słowami na podstawie reguł gramatycznych.
 • Lematyzacja: Określa, czy słowo ma różne formy i normalizuje warianty formy podstawowej.Na przykład podstawową formą słowa „samochody” jest „samochód”.
 • Parsowanie etykiet: Etykietuje słowa na podstawie relacji między dwoma słowami połączonymi zależnością.
 • Analiza i wyodrębnianie nazwanych encji: Identyfikuje słowa o „znanym” znaczeniu i przypisuje je do klas typów encji.Ogólnie rzecz biorąc, nazwanymi jednostkami są organizacje, ludzie, produkty, miejsca i rzeczy (rzeczowniki). W zdaniu podmioty i przedmioty mają być identyfikowane jako byty.
Analiza jednostek za pomocą Google Natural Processing API.
 • Salience scoring: Określa, jak intensywnie tekst jest powiązany z tematem.Istotność jest zazwyczaj określana przez współcytowanie słów w sieci i relacje między podmiotami w bazach danych, takich jak Wikipedia i Freebase.Doświadczeni SEO znają podobną metodę z analizy TF-IDF.
 • Analiza sentymentu: Identyfikuje opinię (pogląd lub postawę) wyrażoną w tekście na temat podmiotów lub tematów.
 • Kategoryzacja tekstu: Na poziomie makr NLP klasyfikuje tekst na kategorie treści.Kategoryzacja tekstu pomaga ogólnie określić, o czym jest tekst.
 • Klasyfikacja i funkcja tekstu: NLP może pójść dalej i określić zamierzoną funkcję lub cel treści.Bardzo interesujące jest dopasowanie intencji wyszukiwania do dokumentu.
 • Wyodrębnianie typu treści: na podstawie wzorców strukturalnych lub kontekstu wyszukiwarka może określić typ treści tekstu bez danych strukturalnych.Kod HTML, formatowanie i typ danych tekstu (data, lokalizacja, adres URL itp.) mogą bez użycia znaczników określić, czy jest to przepis, produkt, wydarzenie, czy inny typ treści.
 • Zidentyfikuj ukryte znaczenie na podstawie struktury: formatowanie tekstu może zmienić jego dorozumiane znaczenie.Nagłówki, podziały wierszy, listy i bliskość przekazują wtórne rozumienie tekstu.Na przykład, gdy tekst jest wyświetlany na liście posortowanej w formacie HTML lub serii nagłówków z liczbami przed nimi, prawdopodobnie jest to lista lub ranking.Strukturę określają nie tylko znaczniki HTML, ale także wizualny rozmiar/grubość czcionki i bliskość podczas renderowania.

Wykorzystanie NLP w wyszukiwaniu

Od lat Google szkoli modele językowe, takie jak BERT lub MUM, do interpretacji tekstu, zapytań wyszukiwania, a nawet treści wideo i audio.Modele te są zasilane przez przetwarzanie języka naturalnego.

Wyszukiwarka Google wykorzystuje głównie przetwarzanie języka naturalnego w następujących obszarach:

 • Interpretacja zapytań wyszukiwania.
 • Klasyfikacja przedmiotu i celu dokumentów.
 • Analiza podmiotów w dokumentach, zapytaniach wyszukiwania i postach w mediach społecznościowych.
 • Do generowania polecanych fragmentów i odpowiedzi w wyszukiwaniu głosowym.
 • Interpretacja treści wideo i audio.
 • Rozbudowa i udoskonalenie Grafu Wiedzy.

Google podkreślił znaczenie rozumienia języka naturalnego w wyszukiwarce, gdy opublikowali aktualizację BERT w październiku 2019 r.

„Sednem wyszukiwania jest zrozumienie języka. Naszym zadaniem jest dowiedzieć się, czego szukasz i uzyskać przydatne informacje z sieci, bez względu na to, jak piszesz lub łączysz słowa w zapytaniu. Chociaż przez lata stale ulepszaliśmy nasze możliwości rozumienia języka, czasami nadal nie do końca to robimy, szczególnie w przypadku złożonych lub konwersacyjnych zapytań. W rzeczywistości jest to jeden z powodów, dla których ludzie często używają „keyword-ese”, wpisując ciągi słów, które ich zdaniem zrozumiemy, ale w rzeczywistości nie są tak, jak naturalnie zadają pytanie”.

BERT & MUM: NLP do interpretacji zapytań wyszukiwania i dokumentów

Mówi się, że BERT jest najbardziej krytycznym postępem w wyszukiwarce Google w ciągu kilku lat po RankBrain.Oparta na NLP aktualizacja została zaprojektowana w celu poprawy interpretacji zapytań wyszukiwania i początkowo wpłynęła na 10% wszystkich zapytań wyszukiwania.

BERT odgrywa rolę nie tylko w interpretacji zapytań, ale także w rankingu i kompilacji wyróżnionych fragmentów, a także w interpretacji kwestionariuszy tekstowych w dokumentach.

„Cóż, stosując modele BERT zarówno do rankingu, jak i polecanych fragmentów w wyszukiwarce, jesteśmy w stanie wykonać znacznie lepszą pracę, pomagając Ci znaleźć przydatne informacje. W rzeczywistości, jeśli chodzi o wyniki rankingowe, BERT pomoże wyszukiwarce lepiej zrozumieć jedno na 10 wyszukiwań w USA w języku angielskim, a z czasem wprowadzimy to do większej liczby języków i lokalizacji”.

Wprowadzenie aktualizacji MUM zostało ogłoszone podczas Search On ’21.Oparta również na NLP, MUM jest wielojęzyczna, odpowiada na złożone zapytania wyszukiwania danymi multimodalnymi i przetwarza informacje z różnych formatów mediów.Oprócz tekstu MUM rozumie również obrazy, pliki wideo i audio.

MUM łączy kilka technologii, aby wyszukiwania Google były jeszcze bardziej semantyczne i kontekstowe, aby poprawić wrażenia użytkownika.

Dzięki MUM Google chce odpowiadać na złożone zapytania wyszukiwania w różnych formatach mediów, aby dołączyć do użytkownika na ścieżce klienta.

Stosowany w BERT i MUM, NLP jest niezbędnym krokiem do lepszego zrozumienia semantyki i bardziej zorientowanej na użytkownika wyszukiwarki.

Zrozumienie zapytań wyszukiwania i treści za pośrednictwem podmiotów oznacza przejście od „ciągów” do „rzeczy”.Celem Google jest rozwinięcie semantycznego zrozumienia zapytań i treści wyszukiwania.

Identyfikując podmioty w zapytaniach wyszukiwania, znaczenie i zamiar wyszukiwania stają się jaśniejsze.Poszczególne słowa wyszukiwanego hasła nie są już samodzielne, ale są brane pod uwagę w kontekście całego zapytania.

Magia interpretacji wyszukiwanych haseł pojawia się podczas przetwarzania zapytań.Ważne są tutaj następujące kroki:

 • Identyfikacja ontologii tematycznej, w której znajduje się zapytanie.Jeśli kontekst tematyczny jest jasny, Google może wybrać korpus treści zawierający dokumenty tekstowe, filmy i obrazy jako potencjalnie odpowiednie wyniki wyszukiwania.Jest to szczególnie trudne w przypadku niejednoznacznych wyszukiwanych haseł.
 • Identyfikowanie jednostek i ich znaczenie w wyszukiwanym terminie (rozpoznawanie nazwanych jednostek).
 • Zrozumienie semantycznego znaczenia zapytania wyszukiwania.
 • Identyfikacja celu wyszukiwania.
 • Adnotacja semantyczna zapytania.
 • Doprecyzowanie wyszukiwanego hasła.

Otrzymuj codzienne newslettery, na których polegają marketerzy.

NLP to najważniejsza metodologia wydobywania podmiotów

Przetwarzanie języka naturalnego będzie odgrywać najważniejszą rolę dla Google w identyfikowaniu podmiotów i ich znaczeń, umożliwiając wydobywanie wiedzy z nieustrukturyzowanych danych.

Na tej podstawie można następnie tworzyć relacje między podmiotami a Grafem wiedzy.Tagowanie mowy częściowo w tym pomaga.

Rzeczowniki są potencjalnymi bytami, a czasowniki często reprezentują stosunek tych bytów do siebie.Przymiotniki opisują jednostkę, a przysłówki opisują relację.

Do tej pory firma Google w minimalnym stopniu wykorzystywała nieustrukturyzowane informacje do przesyłania danych do Grafu wiedzy.

Można założyć, że:

 • Jednostki zarejestrowane do tej pory na Grafie wiedzy to tylko wierzchołek góry lodowej.
 • Google dodatkowo zasila kolejne repozytorium wiedzy informacjami o podmiotach z długim ogonem.

NLP odgrywa kluczową rolę w zasilaniu tego repozytorium wiedzy.

Google jest już całkiem dobry w NLP, ale nie osiąga jeszcze zadowalających wyników w ocenie automatycznie wyodrębnionych informacji dotyczących dokładności.

Eksploracja danych dla bazy wiedzy, takiej jak Wykres wiedzy, z danych nieustrukturyzowanych, takich jak witryny internetowe, jest złożona.

Oprócz kompletności informacji niezbędna jest poprawność.Obecnie Google gwarantuje kompletność na dużą skalę poprzez NLP, ale udowodnienie poprawności i dokładności jest trudne.

Zapewne dlatego Google nadal ostrożnie podchodzi do bezpośredniego pozycjonowania informacji o podmiotach typu long-tail w SERP.

Indeks encji a klasyczny indeks oparty na treści

Wprowadzenie aktualizacji Koliber utorowało drogę do wyszukiwania semantycznego.Skupiało się również na Grafie wiedzy – a tym samym na jednostkach.

Graf wiedzy to indeks jednostek Google.Wszystkie atrybuty, dokumenty i obrazy cyfrowe, takie jak profile i domeny, są zorganizowane wokół jednostki w indeksie opartym na jednostce.

Graf wiedzy jest obecnie używany do rankingu równolegle z klasycznym indeksem Google.

Załóżmy, że Google rozpoznaje w zapytaniu, że chodzi o jednostkę zarejestrowaną w Grafie wiedzy.W takim przypadku uzyskuje się dostęp do informacji w obu indeksach, przy czym w centrum uwagi znajduje się podmiot, a także wszystkie informacje i dokumenty związane z podmiotem.

Do wymiany informacji między dwoma indeksami wymagany jest interfejs lub interfejs API między klasycznym indeksem Google a Grafem wiedzy lub innym rodzajem repozytorium wiedzy.

Ten interfejs encji-treści służy do odkrywania:

 • Czy w treści znajdują się encje.
 • Czy istnieje główna jednostka, której dotyczy treść.
 • Do jakiej ontologii lub ontologii można przypisać główny byt.
 • Któremu autorowi lub jakiemu podmiotowi przypisano treść.
 • Jak podmioty w treści odnoszą się do siebie.
 • Jakie właściwości lub atrybuty mają być przypisane do jednostek.

Może to wyglądać tak:

Dopiero zaczynamy odczuwać wpływ wyszukiwania opartego na jednostkach w SERP, ponieważ Google powoli rozumie znaczenie poszczególnych jednostek.

Podmioty są rozumiane odgórnie przez znaczenie społeczne.Najistotniejsze z nich są zapisane odpowiednio w Wikidanych i Wikipedii.

Dużym zadaniem będzie identyfikacja i weryfikacja podmiotów typu long-tail.Nie jest również jasne, jakie kryteria sprawdza Google w celu uwzględnienia jednostki w Grafie wiedzy.

Na niemieckim Hangoucie dla webmasterów w styczniu 2019 r. John Mueller z Google powiedział, że pracują nad prostszym sposobem tworzenia podmiotów dla wszystkich.

„Nie sądzę, że mamy jasną odpowiedź. Myślę, że mamy różne algorytmy, które sprawdzają coś takiego, a następnie używamy różnych kryteriów, aby złożyć całość w całość, rozdzielić i rozpoznać, które rzeczy są naprawdę oddzielnymi bytami, które są tylko wariantami lub mniej oddzielnymi bytami… Ale o ile obawiam się, że już to zauważyłem, pracujemy nad tym, aby to nieco rozszerzyć i wyobrażam sobie, że ułatwi to również wyróżnienie się na Grafie wiedzy. Ale nie wiem dokładnie, jakie są plany.

NLP odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu skali tego wyzwania.

Przykłady z demonstracji diffbota pokazują, jak dobrze NLP może być wykorzystane do wydobywania jednostek i konstruowania Grafu wiedzy.

NLP w wyszukiwarce Google zostanie na zawsze

RankBrain został wprowadzony w celu interpretacji zapytań wyszukiwania i terminów poprzez analizę przestrzeni wektorowej, która nie była wcześniej wykorzystywana w ten sposób.

BERT i MUM wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego do interpretacji zapytań i dokumentów.

Oprócz interpretacji zapytań i treści wyszukiwania, MUM i BERT otworzyły drzwi, aby umożliwić rozwój bazy wiedzy, takiej jak Graf wiedzy, na dużą skalę, a tym samym postęp w wyszukiwaniu semantycznym w Google.

Zmiany w wyszukiwarce Google poprzez podstawowe aktualizacje są również ściśle związane z MUM i BERT, a ostatecznie z wyszukiwaniem NLP i semantycznym.

W przyszłości będziemy widzieć coraz więcej wyników wyszukiwania Google opartych na podmiotach, zastępujących klasyczne indeksowanie i ranking oparte na frazach.

Opinie wyrażone w tym artykule są opiniami gościa i niekoniecznie Search Engine Land.Lista autorów personelu znajduje się tutaj.