Sitemap

Zaktualizowane wytyczne Google dotyczące stron z wariantami produktów i wyników z elementami rozszerzonymi

Szybka nawigacja

Google zaktualizowało stronę pomocy z wynikami z elementami rozszerzonymi, aby dodać szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystania tych wyników z elementami rozszerzonymi w przypadku wariantów produktów, w których każdy wariant produktu ma odrębny adres URL.Na przykład jeśli masz stronę produktu z koszulką w kolorze niebieskim, zielonym, czerwonym i żółtym – ta strona może być nieczytelna, aby wyświetlać wyniki z elementami rozszerzonymi dla wyników z elementami rozszerzonymi o produkty – chyba że masz określoną stronę docelową dla każdego wariantu produktu.

Co się zmieniło.Google po prostu wyjaśnił, jak działają wyniki rozszerzone w wariantach produktów, dodając ten pojedynczy wiersz „Dotyczy to wariantów produktów, w których każdy wariant produktu ma odrębny adres URL”.

Wcześniej było napisane: „Użyj znaczników dla określonego produktu, a nie kategorii lub listy produktów. Na przykład „buty w naszym sklepie” nie są konkretnym produktem.Obecnie wyniki z elementami rozszerzonymi o produkty obsługują tylko strony, które koncentrują się na jednym produkcie.Zalecamy skupienie się na dodawaniu znaczników do stron produktów zamiast stron zawierających listę produktów lub kategorii produktów.

Teraz mówi „Użyj znaczników dla określonego produktu, a nie kategorii lub listy produktów. Na przykład „buty w naszym sklepie” nie są konkretnym produktem.Obecnie wyniki z elementami rozszerzonymi o produkty obsługują tylko strony, które koncentrują się na jednym produkcie.Obejmuje to warianty produktów, w których każda odmiana produktu ma odrębny adres URL.Zalecamy skupienie się na dodawaniu znaczników do stron produktów zamiast stron z listą produktów lub kategorii produktów”.

Strona może być nieodpowiednia.Wiersz łączy się z tą sekcją w dokumentach pomocy, która mówi „Częstym problemem w witrynach handlu elektronicznego jest struktura adresów URL, gdy produkt jest dostępny w wielu rozmiarach lub kolorach. Każda kombinacja atrybutów produktu jest określana jako wariant produktu. Google obsługuje szeroką gamę struktur adresów URL dla wariantów produktów”.

Jeśli zdecydujesz się umieścić wiele wariantów produktu na jednej stronie (co oznacza, że ​​warianty mają ten sam adres URL), pamiętaj o następujących ograniczeniach:

  • Strona może nie kwalifikować się do wyników z elementami rozszerzonymi o produkty w wynikach wyszukiwania, ponieważ obsługa jest obsługiwana tylko w przypadku stron zawierających jeden produkt (a warianty produktów mogą być traktowane przez wyszukiwarkę Google jako odrębne produkty).
  • Doświadczenia takie jak Zakupy Google nie mogą skierować użytkownika do określonego wariantu produktu w Twojej witrynie, co prowadzi do tego, że użytkownik musi wybrać wariant, który chce kupić w Twojej witrynie przed dokonaniem zakupu.Może to prowadzić do złych doświadczeń użytkownika, jeśli kupujący wybrał już wariant, który chciał w Zakupach Google.

Jeśli zdecydujesz się na użycie odrębnego adresu URL dla każdej odmiany, Google zaleca użycie:

  • Segment ścieżki, taki jak/t-shirt/green
  • Parametr zapytania, taki jak/t-shirt?color=green

Pomóż Google zrozumieć dzięki tagom kanonicznym.Google powiedział w tym dokumencie, aby pomóc Google zrozumieć, który wariant najlepiej wyświetlać w wyszukiwarce, wybierz jeden z adresów URL wariantów produktu jako kanoniczny adres URL produktu.Jeśli używasz opcjonalnych parametrów zapytania do identyfikowania wariantów, użyj adresu URL z pominiętym parametrem zapytania jako kanonicznym adresem URL.Może to pomóc Google lepiej zrozumieć relacje między wariantami produktów.Na przykład, jeśli domyślna wartośćcolorparametr zapytania dla koszulki toblue, następnie:

  • Posługiwać się/t-shirtjako kanoniczny adres URL dla wszystkich wariantów koszulek
  • W przypadku niebieskiej koszuli użyj/t-shirt(i nie/t-shirt?color=blue)
  • W przypadku zielonej koszuli użyj/t-shirt?color=green

Dlaczego nam zależy.Ponownie, nie jest to zupełnie nowe, ale zostało to wyjaśnione w dokumencie pomocy z bogatymi wynikami produktów.Skorzystaj z powyższych porad, aby upewnić się, że strony z wariantami produktów mogą wyświetlać wyniki z elementami rozszerzonymi o produkty w wyszukiwarce Google.