Sitemap

Trzy najważniejsze wskaźniki Google do oceny doświadczenia użytkownika

Google zdefiniował zestaw wskaźników, na których właściciele witryn powinni się skupić podczas optymalizacji pod kątem wygody użytkownika.

Definiując te podstawowe wskaźniki internetowe, Google dąży do zapewnienia ujednoliconych wskazówek dotyczących sygnałów jakościowych, które według Google są „niezbędne do zapewnienia doskonałego doświadczenia użytkownika w sieci”.

„Optymalizacja pod kątem jakości obsługi jest kluczem do długoterminowego sukcesu każdej witryny w sieci.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, marketerem, czy programistą, Web Vitals może pomóc Ci określić ilościowo wrażenia z Twojej witryny i zidentyfikować możliwości poprawy”.

Google podkreśla znaczenie podstawowych wskaźników internetowych w stosunku do innych wskaźników, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla wszystkich doświadczeń internetowych.

Oczekiwania użytkowników dotyczące doświadczeń internetowych mogą się różnić w zależności od witryny i kontekstu, ale niektóre pozostają spójne niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Podstawowe wskaźniki internetowe to potrzeby użytkowników, które powinny spełniać wszystkie strony internetowe.

W szczególności Google identyfikuje podstawowe potrzeby użytkownika, takie jak: ładowanie, interaktywność i stabilność wizualna.

Oto, jak mierzy się te potrzeby w zakresie doświadczenia użytkownika.

Mierzenie doświadczenia użytkownika za pomocą podstawowych wskaźników internetowych

Google twierdzi, że właściciele witryn mogą mierzyć jakość wrażeń użytkowników swojej witryny za pomocą tych wskaźników:

  • Największe malowanie treści: mierzy postrzeganą prędkość ładowania i zaznacza punkt na osi czasu ładowania strony, w którym prawdopodobnie została załadowana główna treść strony.
  • Opóźnienie pierwszego wejścia: mierzy responsywność i określa ilościowo wrażenia, jakie odczuwają użytkownicy podczas pierwszej interakcji ze stroną.
  • Zbiorcze przesunięcie układu: mierzy stabilność wizualną i określa ilościowo wielkość nieoczekiwanego przesunięcia układu widocznej zawartości strony.

Google wyjaśnia, dlaczego te trzy wskaźniki są szczególnie ważne:

„Wszystkie te metryki rejestrują ważne wyniki zorientowane na użytkownika, są mierzalne w terenie i mają pomocnicze odpowiedniki i narzędzia diagnostyczne w laboratorium.

Na przykład, chociaż największe wyrenderowanie treści jest metryką wczytywania górnej linii, jest ona również w dużym stopniu zależna od pierwszego wyrenderowania treści (FCP) i czasu do pierwszego bajtu (TTFB), które mają kluczowe znaczenie dla monitorowania i ulepszania”.

Powiązane: Googler wyjaśnia czynniki rankingu użyteczności i doświadczenia użytkownika

Jak mierzyć kluczowe wskaźniki internetowe?

Google ma na celu ułatwienie wszystkim właścicielom witryn uzyskiwania dostępu do kluczowych wskaźników internetowych i mierzenia ich.

Raport UX Chrome

Właściciele witryn mogą wykorzystać raport Chrome UX, aby szybko ocenić skuteczność wszystkich sygnałów.

Obecnie zbiór danych BigQuery wyświetla publicznie dostępne histogramy dla wszystkich podstawowych wskaźników internetowych.

Google pracuje nad nowym interfejsem API REST, który ułatwi dostęp zarówno do danych na poziomie adresu URL, jak i pochodzenia.

Rozszerzenie Core Web Vitals

Google pracuje nad rozszerzeniem Core Web Vitals dla przeglądarki Chrome, które jest obecnie w wersji zapoznawczej dla programistów.

Rozszerzenie do Chrome wyświetla wizualny wskaźnik stanu każdego istotnego, gdy użytkownik przegląda sieć.

W przyszłych aktualizacjach rozszerzenia umożliwią również użytkownikom przeglądanie zagregowanych statystyk rzeczywistych użytkowników (dostarczanych przez raport Chrome UX) na temat stanu każdego rdzenia kluczowego dla bieżącego adresu URL i pochodzenia.

Aktualizacje istniejących narzędzi

Google aktualizuje kilka swoich narzędzi, aby dostarczać informacje związane z ulepszaniem Core Web Vitals.

Następujące narzędzia zostaną zaktualizowane w nadchodzących miesiącach:

  • Latarnia morska
  • Narzędzia programistyczne Chrome
  • Statystyki PageSpeed
  • Raport szybkości w Search Console
  • i inne popularne narzędzia

Powiązane: Współpraca SEO i User Experience

A co z innymi cennymi danymi?

Równie ważne, jak podstawowe wskaźniki internetowe, nie są jedynymi wskaźnikami doświadczenia użytkownika, na których należy się skoncentrować.

W miarę jak Google coraz lepiej rozumie doświadczenia użytkowników, co roku aktualizuje podstawowe wskaźniki internetowe.

Google przekaże również aktualne informacje na temat przyszłych kandydatów do Web Vitals, motywacji ich wyboru oraz stanu wdrożenia.

Przynajmniej na razie firma mocno inwestuje w poprawę zrozumienia szybkości strony:

„Patrząc w 2021 r., inwestujemy w budowanie lepszego zrozumienia i możliwości mierzenia szybkości strony oraz innych krytycznych cech związanych z wrażeniami użytkownika.

Na przykład rozszerzenie możliwości pomiaru opóźnienia wejściowego we wszystkich interakcjach, nie tylko w pierwszej; nowe metryki do pomiaru i kwantyfikacji gładkości; prymitywne i wspierające metryki, które umożliwią dostarczanie natychmiastowych i chroniących prywatność doświadczeń w sieci; i więcej."

Źródło: Blog Chromium