Sitemap

Google zdaje sobie sprawę z błędu porównania dat na karcie Performance Max Product Listing

Szybka nawigacja

W zeszłym tygodniu użytkownicy Twittera Chris Ridley i Christopher Bell zauważyli błąd w narzędziu do raportowania porównywania dat na karcie Lista produktów o maksymalnej skuteczności w Google Ads.Narzędzie pozwala wybrać „porównaj”, ale w rzeczywistości nie pokazuje informacji.

Odpowiedź Google.Google Liaison Ginny Marvin odpowiedziała, że ​​zgłosiła problem zespołowi reklamowemu.

Dlaczego nam zależy.Dokładne raportowanie jest kluczem do optymalizacji.Reklamodawcy potrzebują pełnej przejrzystości oraz możliwości przeglądania swoich danych i porównywania skuteczności w określonych przedziałach czasu.