Sitemap

Modele atrybucji Google Ads obsługują teraz YouTube i sieć reklamową

Szybka nawigacja

„W tym tygodniu zaktualizowaliśmy wszystkie modele Google Ads inne niż ostatnie kliknięcie, w tym atrybucję opartą na danych, aby obsługiwać YouTube i reklamy displayowe. Oprócz kliknięć model atrybucji oparty na danych mierzy również zaangażowane wyświetlenia z YouTube” – napisał w poniedziałek Charles Huyi, menedżer produktu w Google Ads.

Poznaj drogę kupującego.Oprócz wiedzy, które kanały przyczyniają się na drodze kupującego do ostatecznej konwersji (niezależnie od tego, co wygląda w przypadku Twojej firmy), nowe dodatki oznaczają, że „w połączeniu ze strategiami automatycznego określania stawek lub aktualizacjami ręcznego określania stawek atrybucja oparta na danych pomaga aby uzyskać dodatkowe konwersje przy tym samym CPA w porównaniu z ostatnim kliknięciem”.

Nowe modele można znaleźć pod ikoną narzędzi.Następnie wybierz Atrybucja, która znajduje się w opcji Pomiar.Zmiana modelu atrybucji „pomaga porównać koszt konwersji i zwrot z nakładów na reklamę” dla każdego z nich – powiedział Huyi.Chodzi o to, że wyświetlanie i YouTube w ramach różnych modeli atrybucji pozwala lepiej zrozumieć podróż klienta i wpływ tych dwóch kanałów na Twój CVR.

Zmiany w „Kampanie”.Po zmianie ustawionego modelu atrybucji możesz zobaczyć zmiany na karcie „Kampanie”, zgodnie z ogłoszeniem:

  • Przesunięcia udziału: po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w modelu atrybucji możesz zobaczyć przesunięcia udziału w konwersji w różnych kampaniach, sieciach, grupach reklam i słowach kluczowych powiązanych z tym działaniem powodującym konwersję.
  • Udział ułamkowy: kredyt za daną konwersję jest rozdzielany między uczestniczące interakcje reklam zgodnie z wybranym modelem atrybucji.W przypadku modelu innego niż ostatnie kliknięcie zobaczysz ułamki dziesiętne w kolumnach „Konwersje” i „Wszystkie konwersje”.
  • Upływ czasu: ponieważ model atrybucji inny niż ostatnie kliknięcie dzieli udział w konwersjach między wiele interakcji, z których każda miała miejsce w innym momencie, Twój raport „Kampanie” (który zlicza konwersje na podstawie przedziału czasu, w którym miały miejsce odpowiednie interakcje z reklamą miejsce) mogą tymczasowo pokazywać mniej konwersji w ostatnich dniach po zmianie modelu atrybucji.

Dlaczego nam zależy.Atrybucja jest częstym problemem dla marketerów w wyszukiwarkach i nadal jest zagmatwana, ponieważ coraz więcej stron internetowych koncentruje się na prywatności.Możliwość modelowania ścieżki atrybucji w YouTube i sieci reklamowej pomoże marketerom określić, w które kanały warto inwestować, a które mogą zastosować inną strategię.Zwróć jednak uwagę na zmiany, które nastąpią w Twoich kampaniach, jeśli je wprowadzisz.

Opinie wyrażone w tym artykule są opiniami gościa i niekoniecznie Search Engine Land.Lista autorów personelu znajduje się tutaj.