Sitemap

Facebook i Instagram, aby pokazać, skąd publikują popularne strony

Facebook pilotuje nową funkcję, która ujawni lokalizację popularnych stron podczas publikowania postów.

Dzięki tej zmianie użytkownicy będą mogli zobaczyć kraj, z którego menedżerowie stron publikują treści.

Ułatwi to stwierdzenie, czy faktycznie znajdują się tam, gdzie się znajdują.

Facebook twierdzi, że testuje tę aktualizację w ramach starań, aby strony o wysokim zasięgu były bardziej przejrzyste.

„Chcemy mieć pewność, że ludzie autentycznie korzystają z naszych usług i rozumieją, kto stoi za postami, które widzą… dlatego podejmujemy dodatkowe kroki, aby strony i konta z dużą liczbą odbiorców były bardziej przejrzyste”.

Po wprowadzeniu tej aktualizacji lokalizacja strony będzie wyświetlana w tym samym miejscu, co zwykły tag lokalizacji.

Jednak zamiast dokładnego miasta/stanu, w którym znajduje się menedżer strony, pokaże tylko kraj.

Tak więc nadal istnieje pewien poziom prywatności dla menedżerów stron, a jednocześnie nadal osiąga się cel, jakim jest uczynienie stron bardziej przejrzystymi.

Dostęp do dużych stron tylko w Stanach Zjednoczonych

Warto powtórzyć, że ta zmiana dotyczy tylko stron, które „docierają do dużej liczby odbiorców głównie w Stanach Zjednoczonych”.

Nie będzie dotyczyć wszystkich stron w USA, chociaż Facebook nie wskazał, co kwalifikuje się jako strona o „dużym gronie odbiorców” lub „wysokim zasięgu”.

Ta zmiana może również dotyczyć stron zarządzanych w innych krajach, o ile ich główni odbiorcy znajdują się w Stanach Zjednoczonych.

Aktualizacja jest obowiązkowa, ponieważ menedżerowie stron nie mogą zrezygnować z ujawnienia swojej lokalizacji, gdy publikują post.

Początkowo ta aktualizacja będzie dotyczyć postów na Instagramie i Facebooku.

Firma bada sposoby na wprowadzenie tego poziomu przejrzystości w innych miejscach – takich jak strony na Facebooku i profile na Instagramie.

Innym miejscem, w którym te informacje mogą być szczególnie przydatne, są wiadomości bezpośrednie na Facebooku i Instagramie.

Podczas bezpośredniej komunikacji ze stroną może być przydatne, aby użytkownicy wiedzieli, gdzie znajduje się osoba, z którą korespondują.

Chociaż to tylko pomysł, na który wpadłem.Żeby było jasne, obecnie nie ma planów wprowadzenia tej aktualizacji do Facebook Messenger lub Instagram Direct.

Potencjalne przypadki użycia

W ogłoszeniu Facebook informuje, że ta zmiana jest wprowadzana w celu zwiększenia przejrzystości wyborów.

„Te zmiany są częścią naszych szerszych wysiłków na rzecz ochrony wyborów i zwiększenia przejrzystości na Facebooku i Instagramie, aby ludzie mogli podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące postów, które czytają, ufają i udostępniają”.

Wydaje się jednak, że ta aktualizacja nie dotyczy wyłącznie stron o przynależności politycznej.

Istnieją przypadki użycia tej funkcji, jeśli i kiedy zostanie ona wdrożona na innych typach stron.

Na przykład wkrótce będzie można łatwo stwierdzić, które strony zlecają zarządzanie mediami społecznościowymi osobom w innych krajach.

Użytkownicy mogą szybko określić, czy treści publikowane przez lokalną organizację są rzeczywiście publikowane lokalnie, czy też są publikowane w całości z innego kraju.

To przydatne informacje dla użytkowników, którzy, jak to określa Facebook, podejmują świadome decyzje dotyczące postów, którym ufają.

Powodem, dla którego wierzę, że ta aktualizacja pojawi się na wszystkich typach stron, jest to, że istnieją dowody na to, że Facebook dokonał podobnych zmian w przeszłości.

W 2018 r. Instagram uruchomił sekcję „O tym koncie”, w której użytkownicy mogą zobaczyć kraj, z którego pochodzi konto.

Również w 2018 roku strony na Facebooku zaczęły wyświetlać główną lokalizację kraju osób zarządzających stronami.

Firma idzie teraz o krok dalej, pokazując lokalizację menedżerów stron na poszczególnych postach.

Źródło: Facebook Newsroom