Sitemap

7 przydatnych formuł i funkcji Excela dla PPC

Moje podejście do PPC jest analityczne.Na początku mojej kariery zdałem sobie sprawę, że jeśli skupię się na rozwijaniu umiejętności manipulowania i interpretowania danych dotyczących wydajności, optymalizacje stają się oczywiste.

Opieranie się na umiejętnościach Excela może pomóc Ci stać się bardziej wydajnym pracownikiem i poprawić jakość analiz.

Jedną z moich ulubionych części dotyczących programu Excel jest to, że nieustannie znajduję sposoby na zwiększenie wydajności. Kilka funkcji i formuł może przyspieszyć wykonywanie zadań PPC.

Poniżej znajduje się siedem wskazówek programu Excel, które pomogą Ci szybko zidentyfikować skuteczne optymalizacje PPC, które przesuną igłę dla Twojej marki lub klienta.

Excel 101: Podstawowe formuły

Są to umiejętności Excela, które po raz pierwszy przedstawiam nowym pracownikom, od których oczekuje się, że będą zajmować się raportowaniem wydajności i tworzeniem arkuszy zbiorczych.

Jeśli znajdziesz się w podobnej roli lub poczujesz, że te zadania są niewygodne, spróbuj włączyć następujące elementy do swojego procesu.

Delta

Mówiąc najprościej, delta to tempo zmian.Dla performance marketerów to połowa sukcesu związanego z naszą pracą.Aby opracować skuteczne optymalizacje, musimy dobrze rozumieć zmiany, które obserwujemy.

Zwróć uwagę, jak duża jest różnica konwersji po kliknięciu w przykładowym obliczeniu powyżej.Nominalnie można by przeoczyć spadek z 5% do 3%.Jednak dzięki obliczeniu delta staje się jasne, że konwersja po kliknięciu musi się poprawić, aby zwiększyć CPA kampanii.

Wpływ przyrostowy

Spostrzeżenia otrzymane z obliczeń wpływu przyrostowego będą zgodne ze spostrzeżeniami z delt wydajności – duże delty będą miały duży wpływ przyrostowy.Nie oczekuj, że podczas korzystania z tych formuł w połączeniu uzyskasz nowe informacje.

Ta formuła przydaje się podczas tworzenia narracji performatywnej.Pomaga odpowiedzieć na pytanie „co z tego”, które rozumieją wszyscy interesariusze.Uwzględnij objaśnienia, takie jak „Spadek CTR o X% spowodował zmniejszenie liczby kliknięć o Y” lub „Wzrost CPC o X% zwiększył wydatki o Y USD”, aby dodać więcej koloru do narracji.

Ważnym zastrzeżeniem jest to, że ta formuła zakłada, że ​​wszystko inne jest stałe.Jako marketerzy wiemy, że wszystkie te dane są ze sobą powiązane.

Jeśli liczba wyświetleń wzrośnie o 50%, CTR prawdopodobnie spadnie.Najpierw użyj delt, aby kompleksowo zrozumieć zmiany wydajności i wykorzystuj te obliczenia tylko wtedy, gdy ma to logiczny sens.

Powiązać

Jeśli chodzi o wpływ na codzienne zadania, jeśli funkcja CONCATENATE nie jest częścią procesu podczas tworzenia arkuszy zbiorczych, prawdopodobnie będzie to najbardziej znaczący wniosek z tego artykułu.Ta funkcja umożliwia użytkownikom łączenie zawartości wielu komórek w jeden ciąg tekstowy.Pomyśl o tym jak o kleju, którego można użyć do połączenia komórek.

Zastosowania tej funkcji są dalekosiężne.Jedna ważna uwaga – funkcja nie ogranicza się do komórek.Tekst/znaki można włączyć jako pola w formule, używając cudzysłowów wokół tekstu.Przykład 2 ilustruje włączenie tekstu do formuły CONCATENATE.

Otrzymuj codzienne newslettery, na których polegają marketerzy.

Excel 201: Przygotowywanie zbiorów danych do analizy

Tabele przestawne to najlepszy przyjaciel marketera PPC.Jednak, aby jak najlepiej wykorzystać tabele przestawne, musisz zainwestować czas, aby zapewnić integralność i szczegółowość zestawu danych.

Poniższe funkcje/formuły zawarte w tym miejscu mają największy wpływ podczas przygotowywania zestawu danych do analizy, ale aplikacje mają daleko idące znaczenie.

WYSZUKAJ.PIONOWO

Niektórzy mogą argumentować, że jest to najbardziej użyteczna funkcja dla marketerów w wyszukiwarkach, a ja nie podjąłbym wielkiej walki.WYSZUKAJ.PIONOWO to kluczowa funkcja, którą muszą opanować marketerzy w wyszukiwarkach, ponieważ często zdarza się, że zestawy danych muszą być rozszerzane lub modyfikowane o dane z innych platform.

Jeśli raportowanie „źródła prawdy” znajduje się poza platformami PPC, prawdopodobnie znasz wyzwania związane z łączeniem zestawów danych. Ponadto funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO to łatwy sposób na dodanie filtrów na poziomie makro do szczegółowego zestawu danych.

Najlepszą praktyką, którą polecam, jest pobieranie danych na najbardziej szczegółowym możliwym poziomie i używanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO do łatwego dodawania filtrów.Rozpocznij analizę na wyższych poziomach i przejdź do najważniejszych czynników wpływających na zmianę.

Na przykład, jeśli interesariusze proszą o rozbicie wydajności geograficznej, przeciągnij na poziomie miasta, zbuduj tabelę kojarzącą miasta ze stanami i regionami oraz dodaj dwie kolumny Stan i Region do zestawu danych za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.

Przekształć datę w tydzień

To oświadczenie IF jest szczególnie przydatne dla PPC, ponieważ opcje raportowania tygodniowego mogą być ograniczone podczas pobierania raportów bezpośrednio z platformy.

W przypadku marek lub klientów, którzy nie mają tradycyjnego harmonogramu od poniedziałku do niedzieli, pobierz dane na poziomie dnia/daty.Następnie dodaj kolumnę do zbioru danych dla tygodnia, używając tej formuły.

Zauważ, że standardowe ustawienia w Excelu wskazują 1=niedziela, 7=sobota.W przykładzie 2 jako początek tygodnia użyłem wtorek.

Należy zauważyć, że wskaźnik dnia tygodnia musi zostać zaktualizowany zarówno w logice instrukcji IF, jak i w zwracanej wartości, jeśli wartość false.

Excel 301: Narzędzia dla zbiorów danych na dużą skalę

Kategoryzacja na podstawie tekstu

Choć na pierwszy rzut oka może to być skomplikowane, ta formuła jest bardzo praktyczna dla marketerów w wyszukiwarkach.Umożliwia użytkownikom wyszukiwanie w komórce tekstu określonego słowa lub frazy.

Jeśli komórka spełnia kryteria, formuła zwróci tekst wprowadzony w polu „tekst, jeśli prawda”.W oparciu o poprzednią formułę, którą omówiliśmy, założę się, że możesz zgadnąć, co się stanie, jeśli nie będzie pasować.

Formuła ma wiele zastosowań w marketingu w wyszukiwarkach.Jednak kategoryzacja rzadko jest binarna – co oznacza, że ​​nie dzielisz jednostek na jedną z 2 opcji.

Przykład 2 pokazuje, jak wiele testów logicznych można nałożyć na siebie.Nazywa się to zagnieżdżoną instrukcją IF.Aby utworzyć zagnieżdżoną instrukcję JEŻELI, powtarzasz logikę instrukcji JEŻELI w polu „tekst, jeśli fałsz” z różnymi kryteriami wyszukiwania.

Zasadniczo mówi to programowi Excel, aby wyszukał pierwszą frazę/tekst.Jeśli go nie znajdzie, wyszukaj drugą frazę/tekst.Korzystając z zagnieżdżonych instrukcji IF, reklamodawcy mogą szybko kategoryzować dane na dużą skalę.

Łączenie złożonych zbiorów danych

Na koniec chcę podkreślić, w jaki sposób opisane wcześniej techniki można wspólnie wykorzystać do poprawy jakości analizy.

Jeśli stosujesz najlepszą praktykę pobierania danych platformy na najbardziej szczegółowych poziomach, często dane zawierają wiele segmentacji (czyli kolumn atrybutów w zestawie danych).

Podczas łączenia danych między dwiema platformami zestawy danych muszą mieć ten sam poziom szczegółowości.W przeciwnym razie dane pobierane do oryginalnego zestawu danych będą niedokładne.

Aby połączyć złożone zestawy danych, użyj funkcji CONCATENATE, aby utworzyć dodatkową kolumnę, która łączy ze sobą wszystkie segmentacje w oryginalnym zestawie danych.Powinno to zostać zreplikowane w drugim zbiorze danych, używając tej samej kolejności w konkatenacji.Zobacz przykład w kroku 1.

Nowo utworzona kolumna służy teraz jako łącznik między dwoma zestawami danych.Korzystając z funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, wyszukaj tę nowo utworzoną kolumnę w drugim zestawie danych i wyznacz kolumnę danych, którą chcesz dołączyć do zestawu danych nr 1.Dokładnie sprawdź, czy funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO działa poprawnie, porównując sumę nowo zaimportowanych danych z oryginalną tabelą, z której zostały zaimportowane.

Szczęśliwego chrupania liczb!

Jest tu wiele informacji do przetrawienia.Jednak tutaj tylko zarysowaliśmy czubek góry lodowej.

Nie poddawaj się, jeśli masz problemy z Excelem.Poznanie funkcji i ich możliwości wymaga czasu.Poszukaj filmów, które przeprowadzą Cię przez przykłady na żywo – te były dla mnie szczególnie skuteczne.

Opinie wyrażone w tym artykule są opiniami gościa i niekoniecznie Search Engine Land.Lista autorów personelu znajduje się tutaj.